ในโลกที่แปลกและจะอด death.find บางสิ่งบางอย่างที่จะอยู่

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
17 มิ.ย. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

Survival Craft GAME

You are in a different world with a little supplies.

You will soon starve to death

Now, find some food and water as soon as possible.


In addition

your mood is unstable.Try to find something or some way to make you happy.


Collecting various materials to make tool , weapon or furniture is very important when you

live here.You also can build house as you wish.


Only within the cave have ore,it is very dangerous.

Oh~On your way,try to get different Soul to strengthen yourself

Besides,you can choose a profession when game begin.


If you can survive,there is a lot of challenge monster waiting for you.
Do not starve to death or died of thirst!
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา