ดาวน์โหลด SUT e-Learning APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

ชื่อSUT e-Learning APK
เวอร์ชัน1.0 (2)
อัปเดตเมื่อ25 พ.ย. 2558
นักพัฒนาซอฟต์แวร์Suranaree University of Technology (SUT)
IDcom.devsenses.sut_e_learning
การติดตั้ง1,000+
ประเภทแอป, การศึกษา

แอป SUT e-Learning

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning

SUT e-Learning เป็นระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการศึกษา เสริมจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ ผู้เรียนสามารถแสวงหา และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง
อ่านเพิ่มเติม