ระบบทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
18 ม.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

แอป SUT Registration System

ระบบทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำหรับบริการข้อมูลทางการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อันได้แก่

- ข่าวประกาศ
- ผลการลงทะเบียน
- ตารางเรียน
- ตารางสอบ

จัดทำโดย ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา