แอปพลิเคชั่นนี้มีคำตอบการประเมินขั้นสุดท้ายมากมายและ HandsOn ของหลายหลักสูตร

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
25 ต.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

แอป T Factor Dumps


This application has many final assessment quiz answers which will help you complete the courses.In addition, the application contains Hands-On of few courses which will definitely increase your T Factor.


👍This application is made for the purpose of helping you.

One help from you all is that if you have any content related then please send us on yash599singh@gmail.com so that will be added in the application.


Fresco Play which is basically an internal learning portal of TCS, T-Factor is your rating which increases gradually if you complete courses. There are variety of courses available on fresco play, you will find courses on all the latest technologies available on the portal. It is basically for skill development of an associate who can learn about all the courses which he/she is interested in.

But there are many new technologies on which you won't be working on. So, if you are forced to increase the T factor then this app will help you.

This application has many final assessment quiz answers which will help you complete the courses.

In addition, the application contains Hands-On of few courses which will definitely increase your T Factor. Will add more Hands-On later.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา