การฝึกอบรมการลดความเครียดโดยใช้แอพเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
13 ต.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
การติดตั้ง
100+

App APKs

TEK-App (Studie) APP

Diese App wurde im Rahmen einer Studie zu Stressbewältigung entwickelt und steht lediglich StudienteilnehmerInnen zur Verfügung.

Im Rahmen der Therapieforschung, vermittelt die App Inhalte zur Entstehung und Aufrechterhaltung von negativen Gefühlen und bietet einen spielbasierten Ansatz zur kognitiven Umstrukturierung.

Bitte geben Sie keine negativen Bewertungen für diese App ab, da es sich um einen Studien-Prototyp handelt.

E-Mail-Kontakt für technische Probleme: r_rupp01@uni-muenster.de

E-Mail-Kontakt Studienleitung: dietel@uni-muenster.de
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา