สื่อสารกับยานพาหนะและ Powerwalls ของคุณทุกที่ทุกเวลา

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
20 ก.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

Tesla APP

The Tesla app puts owners in direct communication with their vehicles and Powerwalls anytime, anywhere. With this app, you can:

- Check charging progress in real time and start or stop charging
- Heat or cool your car before driving – even if it's in a garage
- Lock or unlock from afar
- Locate your vehicle with directions or track its movement
- Send an address from your favorite apps to start navigation in your car
- Allow your passengers to quickly control media
- Flash lights or honk the horn to find your vehicle when parked
- Vent or close the panoramic roof
- Summon your vehicle out of your garage or a tight parking space (for vehicles with Autopilot)
- Update your vehicle software from wherever you are
- Engage with Powerwall: monitor how much energy is stored from solar, used by your home, or exported to the grid
- Download your solar production and battery usage data

Note: Powerwall features in this app require Powerwall 2

For more information about Tesla, visit www.tesla.com
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา