ไทยเซฟไทย Thai Save Thai เพื่อให้ประชาชนวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
2 ก.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
การติดตั้ง
500,000+

App APKs

Thai Save Thai APP

แอพพลิเคชันไทยเซฟไทย Thai Save Thai จัดทำโดยกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้มีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ในสถานการณ์ที่มีโควิดระบาด เหมาะสำหรับการใช้ประเมินตนเองก่อนเข้าบ้าน เพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อ ให้กับคนที่รักในบ้าน และประเมินตนเองก่อนออกจากบ้าน เพื่อประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อให้กับเพื่อนในที่ทำงาน
เพื่อดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยของครอบครัวและกิจการของสถานประกอบการ มาตรการในการปฏิบัติ อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ตามสถานที่ บุคคล และสถานการณ์ ซึ่งมีความหลากหลายตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ หากมีความไม่สอดคล้อง ท่านสามารถแจ้งกรมอนามัยมาที่ email : savethai@anamai.mail.go.th
จะเป็นพระคุณยิ่ง และในโอกาสต่อไปกรมอนามัยจะพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์เป็นระยะๆ

website :
https://savethai.anamai.moph.go.th
https://anamai.moph.go.th
https://covid19.anamai.moph.go.th
https://multimedia.anamai.moph.go.th/help-knowledge/categories/covid19
https://rrhl.anamai.moph.go.th/login
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา