ล่วงเลยเวลา Video Editor Pro ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอ hyperlapse เรียบเนียนและมีเสถียรภาพ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
23 มี.ค. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

Time Lapse Video Editor Pro APP

You don’t like long videos that no one watches? You want to make them to play faster? You want to convert your current video to amazing time-lapse one? You want to edit them to create stunning & lively hyperlapse videos? It is very easy with Time Lapse Video Editor Pro.

Time Lapse Video Editor Pro is a simple app to help you creating smooth and stable time-lapse videos, quickly upload and enhance your existing videos. 

Time Lapse Video Editor Pro provides you many tools for editing videos into time-lapse.

Features:

- Quality options: 3 options for output quality. This helps you flexible to create video for different purposes.

- Speed options: Easy for your choosing with 4 speed presets. It also provide you advanced option to custom speed.

- Trim video: Select any part that you like in video to cut before creating your time-lapse.

- Especially, you are also able to add backgound music to make your video lively.

- Easy to share on Facebook, Twitter, Instagram...

- No watermark.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา