ระบบทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
12 ก.ย. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

แอป TU Reg

ระบบทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับบริการข้อมูลทางการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อันได้แก่

- ข้อมูลนักศึกษา
แสดงข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา

- ลงทะเบียน
หากอยู่ระหว่างช่วงลงทะเบียน ท่านสามารถทำการลงทะเบียนได้

- ผลการลงทะเบียน
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน และประวัติการทำรายการได้

- ผลการเรียน
แสดงผลการเรียนเมื่อมีการบันทึกผลการเรียน

- ภาระค่าใช้จ่าย
แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และสถานะการเงินของนักศึกษา


จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา