ทีวี U + กล่อง

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
การติดตั้ง
1,000,000+

แอป U+Box TV

○ U+Box 콘텐츠 쉐어 : Multimedia Cloud, Device nScreen(with DLNA)

- You can use Shoot! : Directly stream video, music and photos on your DLNA certified devices.(with Phone)

- You can use Control! : Remote control your DLNA certified devices.

- Guranteed Devices
. U+Box TV Google STB

- Website
. http://www.uplus.co.kr/
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา