ดาวน์โหลด Unacademy Learner App APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

qr

รุ่นล่าสุด

ชื่อUnacademy APK
เวอร์ชัน6.9.0 (69292)
อัปเดตเมื่อ30 พ.ย. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์Unacademy
IDcom.unacademyapp
การติดตั้ง50,000,000+
ประเภทแอป, การศึกษา

แอป Unacademy Learner App

โต้ตอบกับนักการศึกษาชั้นนำของอินเดียและเข้าร่วมชั้นเรียนสดการทดสอบจำลองและแบบทดสอบ

Embark on the journey to crack your dream exam!

At Unacademy, India’s largest learning platform, we always strive to work hard to make your learning experience better. We aim to change the way India learns, one Live Class at a time.

With the all new Unacademy Learner App, explore a whole new way of cracking your dream exam! Prepare for IIT, JEE, NEET UG, CAT, SSC Exams, State PSCs, other competitive exams and CBSE Class 6 - 12 with India’s Top Educators. Take Live Classes, Test Series, Doubt Solving Sessions, Batch Courses and learn for 100+ subjects from the comfort of your home!

From concepts to cracking it, the Unacademy App is a one stop solution for all your learning needs. Today, choose learning with Unacademy by taking Free Live Classes and take a step towards success. Attempt Free Mock Tests and stand a chance to win scholarships!

What are you waiting for? Download the App and get started now!

Unacademy in Numbers:

✔️ 59M+ Learners impacted
✔️ 130k+ Live Classes launched per month
✔️ 58K+ Registered Educators on the platform
✔️ 2.6K+ Free Live Classes conducted everyday
✔️ 2.7Bn+ Total minutes of videos every month


Features of the New Unacademy App

The Unacademy App enables you to get unlimited access to Courses, Live Classes, Mock Tests, Quizzes and more.

Here are some of the top features that you can unlock to crack your exam:

🗓️ All New Planner: With Planner, you can now easily access your plan of the day. Missed, watched and upcoming classes are easily accessible. A simple scroll up will enable you to see your past classes.

🖥️ Interactive Live Classes: Attend Live Classes, participate in the Live Chat and get your doubts cleared - all during the class.

❓ Ask Your Doubts: Get all the doubts answered at the tip of your fingers. Click a screenshot/photo of the question and upload it. Your doubt will be answered shortly by Top Educators.

🏆 Compete within Groups: As a learner on Unacademy, you can now compete weekly with your group members and also see what others are studying. You can also invite your friends to your group.

⏱️ Weekly Mock Tests and Quizzes: Take full-length interactive mock tests and quizzes and be assured that your preparation is on the right track.

🙋 Raise A Hand: Talk to your Educators in Live Classes and get your doubts resolved in real-time.

💡 Performance Statistics: Analyse your performance in mock tests with a detailed report of correct and incorrect questions, topic-wise breakdown, percentile score and check your progress to be on track.

⏳ Practice Section: Test your preparation topic-wise to be through with your concepts.

🔔 Never Miss A Class: Get notified for lessons, upcoming courses and recommendations curated just for you.

💬 Batch Recommendations: Enrol in batches of your preference while onboarding itself and start your learning journey immediately! These batches will cover your entire syllabus.


📖 Lecture Notes:
Download lecture notes and get access to recorded sessions of Live Classes. Revisit important topics whenever you need.

💻 Anytime, Anywhere: Watch our classes, Live or recorded, anytime from any of your devices.

Follow us for more updates:

Website: https://unacademy.com

YouTube: https://youtube.com/unacademy

Instagram: https://instagram.com/unacademy

Facebook: https://facebook.com/unacademy
อ่านเพิ่มเติม