สร้างตัวละครที่ทันสมัยและน่ารักของคุณเอง! ออกแบบ เลือก และแต่งตัว!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
3 ก.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

เกม Unnie doll

##Now, You can make your own girl character !##

Make your own character!
she will be the most adorable character in the world.

# More than 1000 decoration items!
Skin color, hair, face, top, bottom, wing, sticker, etc.
Make and give love your own Unnie doll

# Premium costumes make my doll more beautiful!
From luxury costumes to M/V costumes, concert costumes, and Halloween costumes!
There are costumes will make your Unnie doll more special.

# I can use it like an emoticon!
Save images in 1: 1 resolution and share them like emoticons in Messenger
Various expressions and speech bubbles are available.

# You can create your own background!
Save your images in 16: 9 resolution and make your own mobile wallpaper
Everyday, Unnie on the cell phone screen will comfort you.

==============================================================

# Minimum Specs
Android 5.0 or Above

# Customer Support
e-mail : contact@zzoozzoo.net
(※ Please note this game is free to download and play, but some game items can be purchased for real money)

# Terms of Service and Privacy Policy
- Terms of Service : https://www.zzoozzoo.net/termsofservice.html
- Privacy Policy : https://www.zzoozzoo.net/privacy.html

# Developer Info
152, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
อ่านเพิ่มเติม