ดาวน์โหลด VPN Vault - Super Proxy VPN APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

รุ่นล่าสุด

ชื่อVPN Vault APK
เวอร์ชัน3.8 (120)
อัปเดตเมื่อ20 ต.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์Appsverse, Inc.
IDcom.appsverse.avvpn
การติดตั้ง1,000,000+
ประเภทแอป, การสื่อสาร

แอป VPN Vault - Super Proxy VPN

แอป VPN เป็น VPN ที่ไม่มีการล็อกที่รวดเร็วสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ไม่ จำกัด

VPN Proxy is an no log and ultra fast Virtual Private Network VPN that secures your web browsing and internet access by encrypting internet traffic from end to end. VPN Proxy allows you to browse the web securely and privately and encrypt your traffic with our high speed secure VPN service on public WiFi hotspot and unsecured networks.

*NEW* Activate our new WireGuard protocol for lower latency and higher performance which is useful for gaming and connecting securely over the Internet. It can also provide higher peak speeds when connected to a VPN server closer to your physical location.

Why VPN Proxy?

►WIFI HOTSPOT PROTECTION
Protect and secure your traffic on any WiFi network and public hotspots. Connect using VPN for Android to secure your internet access and communications. Shield yourself from hackers who may be intercepting and reading your Internet traffic.

►CHANGE IP ADDRESS THROUGH ULTRA FAST SERVERS WORLDWIDE
Connect via VPN Proxy client app to servers around the world. Servers are located in the US, UK, Canada, Australia, India, France, South Korea and other countries around the world.

►UNBLOCK WEBSITES AND ACCESS CONTENT
The server IP changer allows you to change your IP address and helps unblock websites and content around the world. You unblock your corporate or school WiFi to access content.

►ANONYMOUS WEB BROWSING
Use any browser client on your Android phone to browse the web anonymously without revealing your real IP address. Prevent others from snooping on your online activities. Surf anonymously with a peace of mind and better net experience.

►FREE USE
You can use the free VPN service with some limits and can try the service before deciding on upgrading to premium service that provides faster, higher bandwidth and unlimited VPN access.

►NO LOG NETWORK TO PROTECT YOUR PRIVACY
We do not log any of your activities so that any online and Internet traffic remains unknown to us and others.

►DEDICATED CUSTOMER SUPPORT
Our customer service team responds promptly to your email and provides 24/7 support with response usually within 2 business days.
อ่านเพิ่มเติม