การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายและการชำระเงินของผู้ขายทำได้ง่าย

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10+

แอป WallX

WallX is a social financial contribution platform designed to organize, promote transparency in collections and manage contributions towards a particular goal. For gifting, weddings, events, birthdays, corporate gatherings, parties, levies, dues collection and more.

It takes care of Contribution, Accountability and Transparency.

It allows you to eliminate the need to manage how contributions are handled within a group. It also comes with real-time notifications & reminders on paid and pending contributions. Group managers do not have to worry about follow-ups, accountability and transparency. Everyone gets notified and reminded of their deadlines to make payments.
อ่านเพิ่มเติม