สำหรับการรวบรวมควบคุมและตรวจสอบตัวบ่งชี้ RBT-WAP / GIC-WAP

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
5 ก.ค. 2563
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
500+

แอป WAP Training

WAP Training est une application pour la collecte, la remontée, le contrôle et le suivi des indicateurs du programme RBT-WAP/GIC-WAP.

Elle comporte un module Android et un module web.

Elle a été conçue afin de résoudre le problème de suivi en temps réel des activités menées sur le terrain par les différents partenaires de mise en œuvre.

Elle permet de renseigner en temps réel, les activités/formations effectuées sur les CVA, la production biologique, l'éducation environnementale et la réhabilitation des terres dégradées. Elle génère ensuite les tableaux de synthèses sur les interventions du programme, les tableaux de suivi des indicateurs et une base de données complète des interventions du programme.

Ceci permet d'avoir une banque de données, numérique, fiable, des interventions du programme avec des preuves visuelles et géographiques.
อ่านเพิ่มเติม