การตรวจสอบการแพทย์ฉุกเฉิน ฟรีข้างเตียงเครื่องมืออ้างอิง

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
20 ม.ค. 2566
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

WikEM APP

WikEM เป็นฐานข้อมูลของบันทึกการแพทย์ฉุกเฉินที่รัดกุมเพื่อช่วยแพทย์ที่มีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพวกเขา ผ่านบันทึกวิกิพีเดียใน http://www.wikem.org, WikEM มีชุดปรับปรุงใช้ได้อย่างต่อเนื่องของการบันทึกและรายการตรวจสอบที่ช่วยให้สำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็วของข้อมูลที่สำคัญ WikEM มีไว้สำหรับแพทย์เท่านั้นและไม่ได้สำหรับผู้ป่วยโดยตรง
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา