Description: Tinh Tien Dien 2019 APK

Packagecom.vnbookforkid.feecalculator
Version4.0.0 (4)
UpdatedJul 24, 2019 (8 months ago)
Release dateApr 25, 2019 (11 months ago)
Installs1 K+
DeveloperTracy Duong
Emaildtthanhtra@gmail.com
ReportReport this app?

Simple app calculates the power fee each family spends a month.

This is an app for power fee calculation used in each Vietnamese family.
The calculation is based on:
- The number used last month.
- The number used this month.
- The price from EVN - updated price of 3-2019

Chương trình tính tiền điện dựa trên chỉ số cũ và mới của công tơ điện với mức giá điện mới nhất được áp dụng trên toàn quốc.