qr

股票快選 - 籌碼面、技術面、基本面,三大面向跨邏輯選股 APK

En son haberleri tek elle kavrayın, kendi seçtiğiniz hisse senetlerini 2 saniyede teşhis edin ve 3 adımda hisse senedi seçimini hızla özelleştirin<br>Kısa vadeli giriş çıkış, uzun vadeli değer yatırımı ne olursa olsun, hisse senedi seçiminin heyecanını yaşayabilirsiniz.Ağaç ruhunun gerçek zamanlı fiyat teklifine uymanız tavsiye edilir, böylece herhangi bir dezavantaj olmadan para yatırabilir ve yönetebilir ve bir borsa kazananı olabilirsiniz!

Sürüm2.2.39 (96)
Güncellendi08 Oca 2021 (2 ay önce)
Geliştirici國泰證券
KategoriUygulamalar, Finans
IDcom.cathaysec.filter
Yükleme sayısı100.000+

國泰證券領先業界全新推出「股票快選」!

整合市面上常用選股方式,再也不必輸入複雜的參數、翻遍各大財經媒體、花冗長的時間做功課...

只要3個步驟,快速找到領先股票!
免登入、免註冊,免付費直接試用!

想獲得更多好用功能?

直接使用APP內建線上開戶功能,5分鐘免出門完成線上開戶,即可享即時報價、即時訊號、完整選股功能,更可自動同步至雲端自選股,一個按鈕直接帶下單,再也不會錯過任何投資機會!


免責聲明
使用本系統前請詳閱以下聲明:

本系統行情資料係由(包含但不限於)臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、櫃檯買賣中心及合作資訊廠商所提供。本公司提供本資訊服務,並不保證所有資訊之正確性,投資人對經由本服務所傳送資訊之正確性與適用性,應自行審慎判斷,對於因本服務所傳送資訊之任何不準確或錯漏而引致之任何損失,本公司均不負任何賠償責任。
 
本系統各類型選股條件,來源均為盤後資料,各類型資料更新時段,以證券交易所公告及合作資訊廠商之更新時間為準。
 
資料更新時間從下午2點至隔日早上9點,且可能因各式人為或不可抗力之因素無法在預定時間內更新。在此段時間進行篩選,部分指標可能尚未更新而會採前一日(或前一季、前一年)之資料計算,敬請使用者留意。

本系統若因軟硬體設備故障、人為操作疏失,或資訊合作廠商、硬體設備廠商、網路及電信業者之因素,或其他不可抗力之因素,導致任何資料更新延遲、中斷、缺漏或錯誤,本公司均不負任何損害賠償及法律上之任何責任。

本系統提供之新聞、行情資訊、選股條件、依選股條件產出之各類股票資訊、或其他相關資料內容,均為資訊合作廠商提供。部分功能或頁面,亦可能提供外部鏈結到其他公司、組織或個人之網站。本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊,但不保證各項資訊之完整性及正確性。 使用者應審慎考量本身之投資風險,並自行承擔投資結果。

本系統僅提供作為投資決策之輔助參考,使用者不應以此作為投資或交易行為之唯一依據。本系統不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。本公司對於使用者因採用本系統所做之任何投資行為所導致之直接或間接損失,均不負任何損害賠償及法律上之責任。

使用者應知悉任何投資工具及投資行為皆有風險,進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,均須自行承擔,並就投資結果自行負責。

本聲明如有未盡說明之事項,悉依主管機關之相關法令辦理。使用者同意本公司保留修改本聲明之權利,且不另行個別通知使用者。

Yenilikler

版本優化

Email: mis@cathaysec.com.tw

Diğerlerini görün

Diğerlerini görün