qr

圣经 - 快速圣经 APK

sadece "Reading çalıştırmak" elektronik İncil gerekiyorsa, "Hızlı İncil" en iyi seçim olacak!

Sürüm2.5.1 (9)
Güncellendi31 Eki 2016 (4 yıl önce)
GeliştiriciWong Yu-Sheng
KategoriUygulamalar, Kitaplar ve Referans
IDproject.SimpleBibleS
Yükleme sayısı100.000+

愿荣耀归给神,怀旧版本重新出发!

功能及特色:
● 圣经版本:简体中文和合本。
● ((((~离线也可以快速阅读~))))
● 特色:快速直觉、功能简单明了。
● 日夜阅读模式切换。
● 经文书签存取、搜寻、复制及分享。
● 读经页面用手指左右滑动可以快速更换章篇喔!
● ADMOB广告,请帮忙点选支持,感谢!
● 也有iPhone版本喔,请这App Store搜寻"快速圣经"。

没错!快速圣经就应该简单、明了、单纯才合乎当初设计的理念。经许多人反应对于旧版快速圣经的想念,在此重写了一个全新的"瘦身"版本,版面及功能皆简单明了,希望各位喜欢。

圣经诗篇 / Psalms 144:1
耶和华─我的盘石是应当称颂的!他教导我的手争战,教导我的『指头』打仗。
祝大家能好好使用快速圣经,且能够随跑随读、用指头打仗!

(广告部分:若希望能安静读经不受广告干扰,程式设定为网路关闭后广告就不会出现了!)
关键字搜寻:【快速圣经】

小小说明:最初版的快速圣经所使用的配置及程式已过时,有些程式设计方法已不能使用,经文也含较多错误,故此版本并非根据最初版之基础写出,也非用多功能的新版再改造,而是个拔地而起的全新设计!在各位代祷之中,快速地完成了。喜欢多功能新版的朋友,也可以至此下载:https://play.google.com/store/apps/details?id=caleb.simplebible_s_android_googleplay

Yenilikler

没错!快速圣经就应该简单、明了、单纯才合乎当初设计的理念。经许多人反应对于旧版快速圣经的想念,在此重写了一个全新的"瘦身"版本,版面及功能皆简单明了,希望各位喜欢。

Email: calebwong.tw@gmail.com

Diğerlerini görün
Diğerlerini görün

Diğerlerini görün