Kurani - Shqip & Arabisht APK

Kurani - Shqip & Arabisht

1.6.1

Kurani, Shqipe'da 3 yaşında ve Arabe'da.

Reklam

En Son Sürüm

Sürüm
Güncelleme
7 May 2022
Geliştirici
Google Play ID
Yükleme sayısı
50.000+

App APKs

Kurani - Shqip & Arabisht uygulaması

Kurani - Shqip & Arabisht - aplikacion për lexim të Kuranit dhe përkthimit të tij në gjuhën Shqipe.

Disa përpars të përdoritimit të aplikacionit:
- 3 përkthime në gjuhën shqipe (Sherif Ahmeti, Hasan Nahi dhe Feti Mehdiu).
- Opcione flexible për lexim: zvoglim/zmadhim të shkronjave (Arabe / Shqipe) ose largimin e tërësishem të njërës prej gjuhve.
- Kerkues(search) i avansuar i cili me fjalë/fjali të njejta ose të përafërta, dhe me numrin e ajetit ose sures mund te gjeni ajetin ose suren e këkuar.
- Ads free(Pa reklama) dhe gjithemon do mbetet i till.
- Ruajta e ajeteve të preferuara dhe gjetja se ku ke mbetur heren e fundit gjat leximit.
- Informimi rreth ajetit dhe shpërndarja e tyre (duke mbajtur shtypur ajetin per 0.5 sec )
- Suporton Dark Mode!

Allahu na bëft pjesë e çdo vepre të dobishme!
Devamı