“Zaman-Türkmenistan” gazeti

Reklam

En Son Sürüm

Sürüm
Güncelleme
9 Tem 2021
Geliştirici
Kategori
Google Play ID
Yükleme sayısı
1.000+

App APKs

Zaman-Türkmenistan APP

“Zaman-Türkmenistan” gazeti 1992-nji ýylyň noýabr aýynda döredilip, ýurdumyzdaky
täzelikleri, syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde, sportda we beýleki
ugurlarda dünýäniň dürli künjeginde bolup geçýän täzelikleri, gyzykly we täsin wakalary
gyzgyny bilen okyjylara ýetirýär. “Zaman-Türkmenistan” gazeti ilki neşirýat kärhanasy,
2004-nji ýylda jogapkärçiligi çäkli bileleşik, 2007-nji ýyldan bäri bolsa hojalyk
jemgyýeti hökmünde iş alyp barýar.
Devamı