Information

IDcom.donsa.jvbondict
DeveloperMai The Hung
Version1.0 (2)
UpdatedApr 22, 2019 (12 months ago)
Installs100+

Tu Dien Nhat Viet 日越辞典 APK

Dien 越 辞典 Tu Dien Nhat Viet: simple, streamlined, clear, accurate, easy to use

Nhat Viet Tu Dien 日越辞典

Từ Điển Nhật Việt: đơn giản, tinh gọn, rõ ràng, chính xác, dễ sử dụng.

Dễ dàng tra từ với các loại chữ:
- Hiragana
- Katakana
- Kanji
- Rōmaji
- Tiếng Việt có dấu, không dấu


Email: mthehung@gmail.com

... Read more

Latest Version

1.0 (2) Apr 22, 2019

Other versions

armeabi-v7a, x86, ...Apr 22, 2019
Android TV, Tablet, ...Apr 22, 2019
Android 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Apr 22, 2019
Download APK(18 MB)