Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć svim gradjanima 波黑。

廣告

最新版本

版本
更新
2021年7月14日
開發人員
類別
安裝次數
10+

App APKs

Integritet Travnik APP

U okviru intenzivirane kampanje sa ciljem jačanja integriteta uposlenih u općinskimorganima i službama, te prevencije i borbe protiv korupcije, Općina Travnik je dizajnirala Mobilnu aplikacijuTRA“INTEGRITET”。
Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć, prvenstveno građanima Općine Travnik, ali svim drugim građanima Bosne i Hercegovine, te omogućiti im brzo i jednostavno informiranje putem linkova koavarist travnik 藥物Ova aplikacija je dizajnirana tako daposebno omogućava direktan pristup linku “Prevencija korupcije” koja se nalazi na web stranici općine, na kojoj se može podnijeti prijava o eventualnim nepraskiradunsutimać,

Uporedo sa navedenim, građanima je omogućen pojednostavljen pristup da kontaktiraju direktno kabinet Načelnika općine putem korištenja opcije “KONTAKTI”, a dati telefonski brojevi će bitiju naurasodje v.

Također, u ovoj aplikaciji putem korištenja opcije “KONTAKTI” je omogućen poziv brojeva za hitnu pomoć i krimolovce。
閱讀完整內容