Thanh niên Việt Nam APK

Thanh niên Việt Nam

1.1.31

下载适用于 Android 的 Thanh niên Việt Nam APK - 免费 - 最新版本

qr

最新版本

名稱Thanh Niên APK
版本1.1.31 (131)
更新日期2021年10月26日
開發人員Trung ương Đoàn TNCS HCM
IDcom.vnpt.tnvn
安裝次數1,000,000+
類別應用程式, 新聞與雜誌

Thanh niên Việt Nam 應用程式

越南青年向年輕人提供準確有效的信息。

Ứng dụng Thanh niên Việt Nam là kênh để các đoàn viên tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn TNCN HCM tổ chức như cập nhật các thông tin tin tức, thi trực tuyến, học trực tuyến, được tư vấn giải đáp và được sử dụng các tiên ích về giới thiệu việc làm, công nghệ, thư viện… giúp cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm được thông tin cơ bản về các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, qua đó thu hút thanh niên tham gia vào tổ chức và các hoạt động của Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
Hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tìm kiếm các thông tin về học tập, nghề nghiệp, việc làm và các dịch vụ, tiện ích khác, là kênh thông tin đồng hành tin cậy của thanh niên. Là nền tảng tổ chức các cuộc thi trực tuyến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam.
閱讀完整內容