+ Ứng dụng Van Mau 5 ( Văn Mẫu - Tiếng Việt Lớp 5 ) với những tính năng nổi trội như :

+ Ứng dụng Van Mau 5 ( Văn Mẫu - Tiếng Việt Lớp 5 ) với những tính năng nổi trội như :

- Soạn văn mẫu lớp 5
- Làm bài tập tiếng việt lớp 5
- Củng cố kiến thức văn học
- Tìm kiếm chủ đề dễ dàng
- Văn mẫu - tiếng việt - ngữ văn lớp 5
- Đa dạng các bài văn
- Đọc offline không cần internet
- Giúp làm bài tập về văn học lớp 5 nhanh chóng

* Nội dung chính ứng dụng :
Việt Nam - Tổ quốc em - Tuần 1
Tập đọc: Thư gửi các học sinh
Chính tả (Nghe - viết): Việt Nam thân yêu
Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Kể chuyện: Lý Tự Trọng.
Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Việt Nam - Tổ quốc em - Tuần 2
Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Chính tả (Nghe - viết): Lương Ngọc Quyến
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc


Tập đọc: Sắc màu em yêu
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê
Việt Nam - Tổ quốc em - Tuần 3
Tập đọc: Lòng dân
Chính tả (Nhớ - viết): Thư gửi các học sinh
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Tập làm văn: Luyện tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Cánh chim hòa bình - Tuần 4
Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Chính tả (Nghe - viết): Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
Tập đọc: bài ca về trái đất
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Tập làm văn: Tả cảnh
Cánh chim hòa bình - Tuần 5

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Chính tả (Nghe - viết): Một chuyên gia máy xúc
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Ê-mi-li, con …
Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh
Cánh chim hòa bình - Tuần 6
Tập đọc: Sự sụp đỏ của chế độ A-pác-thai
Chính tả (Nhớ - viết): Ê-mi-li, con…
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác
Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Con người với thiên nhiên - Tuần 7
Tập đọc: Những người bạn tốt
Chính tả (Nghe - viết): Dòng kinh quê hương
Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam
Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Con người với thiên nhiên - Tuần 8
Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Chính tả (Nghe - viết): Kì diệu rừng xanh
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Trước cổng trời
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Con người với thiên nhiên - Tuần 9
Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Tập đọc: Đất Cà Mau
Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Luyện từ và câu: Đại từ

Giữ lấy màu xanh - Tuần 11
Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Chính tả (Nghe - viết): Luật Bảo vệ môi trường
Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
Kể chuyện: Người đi săn và con nai
Tập đọc: Tiếng vọng
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Giữ lấy màu xanh - Tuần 12
Tập đọc: Mùa thảo quả
Chính tả (Nghe - viết): Mùa thảo quả
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Tập làm văn: Luyện tập tả người
Giữ lấy màu xanh - Tuần 13
Tập đọc: Người gác rừng tí hon
Chính tả (Nhớ - viết): Hành trình của bầy ong
Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
Tập làm văn: Luyện tập tả người
Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Tập làm văn: Luyện tập tả người
Vì hạnh phúc con người - Tuần 14
Tập làm văn: Luyện tập tả người
Vì hạnh phúc con người - Tuần 16


Chúc các bạn học tốt !
Tags: Free download Van Mau 5 ( Văn Mẫu - Tiếng Việt Lớp 5 ) 1.1 apk app latest version for android
... Read more

Latest Version

Packagecom.NguVan.VanMau5
Version1.1
Updated2018-05-07 (2 years ago)
Installs N/A
qr-code

Download with APK Downloader

Download APK with more options for Van Mau 5 ( Văn Mẫu - Tiếng Việt Lớp 5 ):

  • CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64
  • Android TV, Tablet, ...
  • Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, ...
See more » See more » See more »