qr

Ứng dụng cho phép bạn xem thông tin về đại lý phân phối và đại lý quảng cáo trên toàn quốc

Ảnh chụp màn hình


Thông Tin

Packagekr.webadsky.choegangbaedal
Phiên bản1.3 (5)
Cập nhật15 th 12, 2018 (cách đây 1 năm)
Kích thước2 MB
Lượt cài đặt 5.000+
Thể loạiLối sống
Nhà phát triển한국인터넷센터

Mô tả

[최배달]은 배달사업중인 사업주들과 배달대행업체,광고업체와의 플렛폼입니다.
이제 대한민국의 배달대행은 하나의 문화가 되었습니다.

배달사업주들이 배달기사를 직접고용하는 운영방식보단 배달대행업체를 이용하는 비중이 상당합니다.
그러므로 배달대행 업체의 수가 급격하게 늘어나는 추세입니다.
그러나 정작 배달사업주들은 사업장이 위치한 지역의 배달대행업체의 정확한 정보및 업체갯수등 어떠한식으로 운영하는지 조차 알수가 없는상황입니다.
오로지 오프라인으로 받은 명함과 주변 입소문 만으로 정보를 얻는중입니다.

[최배달]어플을 통해 배달대행업체는 본인들의 회사를 홍보및소개 할 수 있는 공간을 만들어 배달사업주들이 간편하고 편리하게 이용할수있도록 하는게 목적입니다.

광고업체 또한 마찬가지입니다.
배달사업주들이 주변에 어떤 광고업체가 있는지 어떤식으로 광고를대행해주는지 한눈에 알아볼수있도록 제작되었습니다.

배달사업주가 아닌 일반인도 지역별 등록되있는 배달대행업체를 통해 심부름 이용이 가능합니다. 카테고리중 (일하고싶어요)에선 지역별 등록되있는 대행업체에게 구직희망도 가능합니다.

이런분들 주목해주세요~~
배달사업을 시작하려는데 주변지역의 배달대행업체의 정보를 모르시는 사장님들~
배달사업중 광고부족으로 매출이 떨어지는 사장님들~
음식이나 생활용품등 사러가야하는데 모든게 귀찮으신분들~
배달일을 해보고싶으신분~

고민말고 이용해주세요!!!


Tính năng mới (phiên bản 1.3)

최배달 v1.3 업데이트
- 이미지 다운로드 기능추가
- pinch zoom in/out 기능 추가


... Đọc thêm

Phiên bản mới nhất

Tải về 최배달 - 최강배달/배달대행/광고대행/심부름 APK 1.3 (Phiên bản mới nhất)

Follow 최배달 - 최강배달/배달대행/광고대행/심부름 updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download 최배달 - 최강배달/배달대행/광고대행/심부름 APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.


Phiên bản cũ

Tải về 최배달 - 최강배달/배달대행/광고대행/심부름 APK (Phiên bản cũ)

1.3 (5)20 th 01, 2019

Xem thêm ❯
Xem thêm ❯