qr

Tải về BIGO LIVE – Live Stream, Video & Chat Trực Tuyến APK 4.30.1 (Phiên bản mới nhất)

Packagesg.bigo.live
Phiên bản4.30.1 (1623)
Cập nhật17 th 02, 2020
Kích thước48 MB
Lượt cài đặt 100.000.000+
Thể loạiXã hội
Nhà phát triểnBIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.
Follow BIGO LIVE – Live Stream, Video & Chat Trực Tuyến updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download BIGO LIVE – Live Stream, Video & Chat Trực Tuyến APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.

Phiên bản cũ

Tải về BIGO LIVE – Live Stream, Video & Chat Trực Tuyến APK (Phiên bản cũ)

4.30.1 (1623)17 th 02, 2020
4.30.0 (1622)14 th 02, 2020
4.29.5 (1614)21 th 01, 2020
Xem thêm ❯