qr

Tải về boon. Pay – Contactless Payments APK 3.14.0.131.1.2 (Phiên bản mới nhất)

Packagede.wirecard.boonpayment
Phiên bản3.14.0.131.1.2 (83)
Cập nhật17 th 01, 2020
Kích thước37 MB
Lượt cài đặt 100.000+
Thể loạiTài chính
Nhà phát triểnWirecard Technologies GmbH

(*) Download boon. Pay – Contactless Payments APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.