qr

Tải về Dịch Tiếng Anh APK 1.12 (Phiên bản mới nhất)

Packagecom.bktranslator.anhviet
Phiên bản1.12 (12)
Cập nhật14 th 05, 2019
Kích thước2 MB
Lượt cài đặt 500.000+
Thể loạiGiáo dục
Nhà phát triểnBK Translate
Follow Dịch Tiếng Anh updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download Dịch Tiếng Anh APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.

Phiên bản cũ

Tải về Dịch Tiếng Anh APK (Phiên bản cũ)

1.12 (12)14 th 05, 2019
1.11 (11)24 th 04, 2019
1.10 (10)21 th 11, 2018
Xem thêm ❯