qr

Tiếng Anh để Malayalam và Tiếng Hin-ddi điển. Kép điển. Offline và miễn phí.

Ảnh chụp màn hình


Thông Tin

Packagecom.saa.engmalhin
Phiên bản1.4 (5)
Cập nhật14 th 02, 2019 (cách đây 1 năm)
Kích thước8 MB
Lượt cài đặt 500.000+
Thể loạiSách và Tài liệu tham khảo
Nhà phát triểnSimple Android Applications

Mô tả

This is a Dual Dictionary.
This is a simple to use application.
This dictionary provides meanings of English words in Malayalam/Malayalam and Hindi.
This application also provides pronunciation of the English word
This application is useful for improving vocabulary and learning new words.
You can see recently searched words in the History section.

... Đọc thêm

Tính năng mới

• Crash fixed
• The database is improved.
... Đọc thêm

Phiên bản mới nhất

Tải về English to Malayalam and Hindi APK 1.4 (Phiên bản mới nhất)

Follow English to Malayalam and Hindi updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download English to Malayalam and Hindi APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.


Phiên bản cũ

Tải về English to Malayalam and Hindi APK (Phiên bản cũ)

1.4 (5)16 th 02, 2019
1.3 (4)24 th 11, 2018
1.2 (3)13 th 12, 2016
1.1 (2)15 th 10, 2016
Xem thêm ❯
Xem thêm ❯
Xem thêm ❯