qr

Tải về Facebook APK 258.0.0.34.119 (Phiên bản mới nhất)

Packagecom.facebook.katana
Phiên bản258.0.0.34.119 (199294714)
Cập nhật18 th 02, 2020
Kích thước52 MB
Lượt cài đặt 5.000.000.000+
Thể loạiXã hội
Nhà phát triểnFacebook
Follow Facebook updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download Facebook APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.

Phiên bản cũ

Tải về Facebook APK (Phiên bản cũ)

258.0.0.34.119 (199294361)21 th 02, 2020
257.0.0.44.118 (197851406)14 th 02, 2020
257.0.0.44.118 (197851403)14 th 02, 2020
Xem thêm ❯