Xem thêm ❯

Thông Tin

Ứng dụngFindJobs APK
IDcom.findjobs
Nhà phát triểnFindJobs Pte Ltd
Emailask@findjobs.com.sg
Phiên bản2.0.102 (102)
Cập nhật16 th 03, 2020 (cách đây 2 tuần)
Ngày phát hành27 th 06, 2017 (cách đây 3 năm)
Lượt cài đặt10 N+

Không đăng nhập và đăng nhập. Duyệt và áp dụng

Our findjobs, 找工 and Cari Kerja apps enable elderly and blue collar workers to connect to jobs easily, making their job search smarter and more efficient. We strongly believe in delivering jobs to the community, helping to bring the offline jobseekers online.

FindJobs APK