qr

Tải về Fortnite - Battle Royale APK 11.40.0-10948180-Android (Phiên bản mới nhất)

Packagecom.epicgames.fortnite
Phiên bản11.40.0-10948180-Android (10948180)
Cập nhật16 th 01, 2020
Kích thước146 MB
Lượt cài đặt 100.000.000+
Thể loạiHành động
Nhà phát triểnEpic Games

(*) Download Fortnite - Battle Royale APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.

Phiên bản cũ

Tải về Fortnite - Battle Royale APK (Phiên bản cũ)

9.00.0-6337466-Android (6337466)14 th 05, 2019
6.02.0-4440378-Android (4440378)15 th 10, 2018
5.30.0-4308644-Android (4308644)23 th 08, 2018
Xem thêm ❯