qr

Tải về Hotstar APK 8.9.5 (Phiên bản mới nhất)

Packagein.startv.hotstar
Phiên bản8.9.5 (724)
Cập nhật14 th 01, 2020
Kích thước22 MB
Lượt cài đặt 100.000.000+
Thể loạiGiải trí
Nhà phát triểnNovi Digital

(*) Download Hotstar APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.

Phiên bản cũ

Tải về Hotstar APK (Phiên bản cũ)

8.9.5 (724)20 th 01, 2020
8.9.4 (721)07 th 01, 2020
8.9.2 (716)30 th 12, 2019
Xem thêm ❯