qr

LEADER APK

Đây là một bảo hiểm cao cấp Máy tính để tính toán phí bảo hiểm của chính sách

Phiên bản21.9 (213)
Cập nhật30 th 06, 2020 (cách đây 5 ngày)
Nhà phát triểnJagadish Musham
Thể loạiỨng dụng, Tài chính
IDcom.lic.LICleader1
Lượt cài đặt500.000+

This is an Insurance Premium Calculator.

* I designed this application to meet the requirments of INSURANCE Agents and Development Officers.
* www.licleader.com its my website, soon I will provide all the information regarding INSURANCE.
* If you have any queries you can mail to jagdissh.lic@gmail.com,

Features of the Application

*Calculates the premium.
*Calculates the Returns
*Calculates the Medical Report Details.
*Calculates the Agent Commission.
*Bonus,Loyality Addition & FAB can be editable.
*Easy to use.
*Agents can send Premium,Returns Details via SMS,WhatsApp,Email


Email: jagdissh.lic@gmail.com

Xem thêm

Xem thêm