qr

Tải về Từ điển Lingoes APK 2.3.2 (Phiên bản mới nhất)

Packagecom.luc.dict.lingoes
Phiên bản2.3.2 (2017101415)
Cập nhật08 th 08, 2019
Kích thước6 MB
Lượt cài đặt 50.000+
Thể loạiGiáo dục
Nhà phát triểnTLApps
Follow Từ điển Lingoes updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download Từ điển Lingoes APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.

Phiên bản cũ

Tải về Từ điển Lingoes APK (Phiên bản cũ)

2.3.2 (2017101415)10 th 08, 2019
2.3.1 (2017101414)28 th 07, 2019
2.3.0 (2017101412)20 th 07, 2019
Xem thêm ❯