qr

Tải về WhatsApp Messenger APK 2.20.47 (Phiên bản mới nhất)

Packagecom.whatsapp
Phiên bản2.20.47 (453193)
Cập nhật18 th 02, 2020
Kích thước27 MB
Lượt cài đặt 5.000.000.000+
Thể loạiLiên lạc
Nhà phát triểnWhatsApp Inc.
Follow WhatsApp Messenger updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download WhatsApp Messenger APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.

Phiên bản cũ

Tải về WhatsApp Messenger APK (Phiên bản cũ)

2.20.48 (453195)20 th 02, 2020
2.20.47 (453193)20 th 02, 2020
2.20.47 (453191)19 th 02, 2020
Xem thêm ❯