Kyobo, sách điện tử

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
20 thg 2, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

교보도서관 APP

‘Thư viện điện tử hiệu sách Kyobo’
Nếu bạn là thành viên của trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông/đại học, thư viện điện tử của công ty hoặc thư viện địa phương/công cộng
Mọi lúc, mọi nơi, bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó.

● Quản lý giá sách thư viện
- Tự động quản lý nội dung cho từng thư viện
- Di chuyển các trang thư viện điện tử qua kệ sách

● Đọc bằng mắt, đọc bằng tai
- Có thể đọc nghe nhờ hỗ trợ chức năng TTS
- Cung cấp và hỗ trợ sách nói chất lượng

● Môi trường đọc được cá nhân hóa của riêng tôi
- Có thể bảo vệ mắt bằng cách điều chỉnh màu nền và độ sáng
- Hỗ trợ nhiều cài đặt khác nhau như loại phông chữ, kích thước và phương pháp lật trang

● Nhiều chức năng thông báo tin nhắn khác nhau
- Thông báo cho vay đối với nội dung dành riêng
- Thông báo trả lại nội dung mượn

Để đăng ký thành viên, vui lòng liên hệ với thư viện bạn muốn sử dụng.

* Thông tin về quyền truy cập cần thiết cho dịch vụ
[Quyền truy cập bắt buộc]
- Điện thoại: Dùng để kiểm tra thông tin thiết bị, lịch sử mua sách và gọi tới bộ phận chăm sóc khách hàng.
-Không gian lưu trữ: Dùng để lưu trữ file sách và đọc sách.

[Quyền truy cập tùy chọn]
- Nhận thông báo ứng dụng: Bạn có thể chọn nhận thông báo từ Thư viện điện tử Nhà sách Kyobo.

* Thông tin hỗ trợ
- Định dạng file: PDF/ePUB/WMA/MP3 (sách nói)
- Hệ điều hành: 5.0 trở lên

* Trung tâm chăm sóc khách hàng Nhà sách Kyobo: 1544-1900
* Hỗ trợ vận hành thư viện Kyobo: ebooklib@kyobobook.co.kr
Đọc thêm