Ứng dụng giao hàng số 1 Hàn Quốc, quốc gia giao hàng

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
26 thg 9, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

배달의민족 APP

대한민국 1등 배달앱, 배달의민족!
맛집 주문부터 B마트 상품 배달까지,
가장 많은 사람들이 쓰는 배달 앱을 지금 사용해보세요.

#완전히 새로워진 홈 화면!
맛집 배달, 쇼핑라이브, 선물하기 등
다양한 서비스를 한 눈에 보고 선택해보세요

#나에게 가장 가까운 쇼핑, 지금 바로 배민스토어
옷, 신발, 꽃 등 다양한 상품을 주문할 수 있는 배민스토어 지금 바로 이용해보세요

#생생하게 보고 사는 배민쇼핑라이브!
맛집 밀키트와 즉석식품, 간식까지 다양한 음식들이 가~득
방송에서 보는 생생함 그대로 집까지 전해드립니다.

#따뜻한 한 끼를 보내세요
이제 배민에서도 선물하기를 통해
따뜻한 마음을 전할 수 있어요.

#다양한 먹거리, 생필품 배달 B마트!
일상 속 필요한 상품들을
주문하고 바로 배달 받을 수 있어요
(*현재 서울, 인천, 경기 일부 지역에서 만날 수 있어요)

#가까운 가게는 포장!
포장 주문 되는 가게들을 목록으로
더 편하게 찾아보고 미리 주문하세요!

#배민페이로 순식간에 주문 끝!
내 계좌/카드를 등록하거나 배민페이머니를 미리 충전하면
복잡한 결제를 한 번에 끝낼 수 있어요

[배달의민족 SNS]
- 블로그 : http://blog.baemin.com
- 페이스북 : https://www.facebook.com/smartbaedal
- 인스타그램 : http://instagram.com/baemin_official
- 유튜브 : http://www.youtube.com/user/smartbaedal2

배달의민족에서는 서비스 제공을 위해 아래의 접근권한을 필요로 합니다.
[선택적 접근 권한]
- 저장공간 : 사진리뷰 및 프로필 이미지 첨부
- 위치 : 현재 위치 자동수신
- 주소록 : 전화 주문 시 업소명 노출
- 카메라 : 주문 시 QR코드 스캔
* 위 접근권한은 특정 기능을 사용할 때 허용이 필요하며, 허용에 동의하지 않으셔도 배달의민족을 이용하실 수 있습니다.

고객센터(대표) : 1600-0987 (24시간 운영, 연중무휴)
고객센터(B마트) : 1600-0025 (오전 09:00~익일 새벽 01:00)
Đọc thêm