Dịch thuật tiếng Hàn Philippines, dịch thuật tiếng Hàn Quốc - phiên dịch tiếng Philipin

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
19 thg 2, 2019
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

App APKs

필리핀번역기 - 필리핀어 한국어 번역, 한국어 필리핀어 번역 APP

안녕하세요.
필리핀번역기는 무료 어플입니다.

필리핀어 한국어 번역이 가능합니다.
한국어 필리핀어 번역이 가능합니다.
번역된 언어를 음성으로 들으실수 있습니다.

필리핀어 회화번역, 필리핀어 단어번역, 필리핀어 사전번역으로 활용이 가능합니다.
(기초, 공부에 도움이 많이 됩니다)
Đọc thêm