how to configure tp link wifi router

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
5 thg 8, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

192.168.1.1 tp link guide APP

Bạn có thể cấu hình bộ định tuyến tp link với sự trợ giúp của ứng dụng của chúng tôi. Bạn có thể thực hiện cài đặt modem TP Link "và các cài đặt cần thiết bằng cách nhập vào giao diện modem với địa chỉ ip mặc định và thông tin mật khẩu mặc định của bạn.

Trước hết, bạn có thể tìm hiểu cách thiết lập bộ định tuyến tp link từ phần đầu tiên của ứng dụng của chúng tôi, sau đó là thay đổi mật khẩu bộ định tuyến tp link, kiểm soát của phụ huynh, cài đặt tp link wifi, nâng cấp phiên bản bộ định tuyến và cấu hình bộ mở rộng mạng wifi tp link.

Tải xuống ứng dụng di động của chúng tôi ngay bây giờ và bạn có thể thực hiện các cấu hình bạn đã học bằng cách đăng nhập vào giao diện bộ định tuyến tp link 192.168.l.l


What's in the app content

* How to setup router admin
* How to change tp link router password
* How to do wifi setting
* How to change tp link wifi password (For your security, replacing it with a hard-to-guess password at regular intervals will be a safeguard against cracking your password by others)
* How to upgrade firmware version
* How to use Parental Control function on Wireless router?
* How to Configure guest network on the router
* How to configure tp link wifi range extender
* How to reset the router
* How to troubleshoot router issues
Đọc thêm