2ndLine APK - Phiên bản mới nhất

⚡️ Tải APK từ:

Máy chủ chính

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt 2ndLine APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo 2ndLine.apk vào LDPlayer.

Cài đặt 2ndLine APK trên Android

  1. Nhấn vào 2ndLine.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm