3D Bilgisayar APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt 3D Bilgisayar APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo 3D Bilgisayar.apk vào LDPlayer.

Cài đặt 3D Bilgisayar APK trên Android

  1. Nhấn vào 3D Bilgisayar.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm