AB Ditizen APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt AB Ditizen APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo AB Ditizen.apk vào LDPlayer.

Cài đặt AB Ditizen APK trên Android

  1. Nhấn vào AB Ditizen.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm