Ứng dụng giúp trong các hoạt động tổng thể của AMMHS PULIKKAL

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
25 thg 5, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10+

AMMHS PULIKKAL APP

Ứng dụng trợ giúp trong các hoạt động tổng thể của AMMHS PULIKKAL, chẳng hạn như:

- Quản lý chấm công
- Quản lý thi
- Bài tập
- Lớp học trực tiếp
- Các lớp học trực tuyến
- Thời gian biểu
- Chia sẻ thông báo, v.v.
Đọc thêm