'AngerOfStick' Trò chơi hành động phổ biến nhất thế giới

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
26 thg 3, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100.000.000+

App APKs

Anger of stick 5 GAME

Stickman action Game - Anger of Stick 5 : zombie

- Sử dụng nhiều loại vũ khí, bạn có thể loại bỏ các kẻ thù.
- Thu thập các đồng nghiệp mạnh mẽ đến sáu người.
- Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của ba đồng nghiệp.

* Yếu tố RPG của tăng trưởng
- Level up để trải nghiệm hệ thống.

* Đặc điểm của 'AOS' trên khác
- Bạn có thể thưởng thức cả đơn mode và chế độ zombie.
- Áp dụng các chuyển động thực tế của các nhân vật và các đối tượng trong sự tan vỡ
- Bạn có thể gõ kẻ thù vào chế độ chuyển đổi Hulk tại một thời điểm.

※ Dữ liệu được khởi tạo khi thiết bị đầu cuối điện thoại di động được thay thế hoặc trò chơi bị xóa.

Homepage:
https://play.google.com/store/apps/dev?id=8321223047702517551

Facebook page:
https://www.facebook.com/CowonGame/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stickman action Game - Anger of Stick 5 : zombie

[Scenario]
A strange group of enemies appeared in the city and have been using innocent people as experimental tools.
Lots of people have turned into Zombie so that Hero and his friends should save the people and remove the enemies.

[RPG's growth elements]
• The level up system through experiences (EXP).
• Please Invite 6 kinds of reliable fellows.
• You can request help up to 3 players.
• Buy weapons and upgrade them to strong weapons.

[Game Features]
• You can enjoy both Single mode and Jombie mode.
• A variety of movements and realistic actions have been adapted
• Use helicopters and machine guns strategically.
• Buy powerful robots and unleash powerful firepower.
• Realistic effects on characters’ movement and objects are updated.
• It only occupies 30MB to install in your mobile.
• Enjoy its marvelous effects on your old mobile.

※ Data is initialized when the mobile phone terminal is replaced or the game is deleted.

Homepage:
https://play.google.com/store/apps/dev?id=8321223047702517551

Facebook page:
https://www.facebook.com/CowonGame/

====================================
Support Information:
For additional support, please contact:
E-mail : help@cowon.co.kr
====================================
Đọc thêm