Tiện ích con Android trong Python

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
8 thg 6, 2022
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

App APKs

Ứng dụng Appy

Create homescreen widgets quickly using Python.

https://github.com/talshahaf/appy
Đọc thêm