Helping employees in quickly checking orders and planning purchases

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
2 thg 8, 2019
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10+

App APKs

AZA Thịnh Thế APP

Phần mềm quản lý mua hàng giúp nhân viên có thể nhanh chóng kiểm tra đơn hàng phải mua trong ngày , và xác định nhà cung ứng để có thể tìm đến điểm mua hàng nhanh chóng .
Đọc thêm