BAPR MOBILE APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt BAPR MOBILE APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo BAPR MOBILE.apk vào LDPlayer.

Cài đặt BAPR MOBILE APK trên Android

  1. Nhấn vào BAPR MOBILE.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm