Beast là một hệ thống cảm biến dựa để cải thiện hiệu suất đào tạo của bạn.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
17 thg 2, 2018
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

Beast strength APP

"Beast" các biện pháp tất cả các số liệu có ý nghĩa về sức mạnh đào tạo để nâng cao hiệu quả tập luyện của bạn.
"Beast" sửa chữa bộ và reps chương trình và nhận được gợi ý trực tiếp về tải bạn đang nâng.

Chúng tôi muốn bạn khám phá thú bên trong bằng cách giúp bạn sống phản hồi về lực lượng, tốc độ, sức mạnh và gây nổ cho mỗi động tác bạn thực hiện

Chúng tôi muốn làm cho nó dễ dàng hơn cho bạn để thể hiện tốt nhất của bạn; Con thú nhắc bạn những lý do tại sao bạn làm điều đó vì vậy bạn có thể làm cho nó xảy ra.

Nhận các cảm biến quái thú trên www.thisisbeast.com
Đọc thêm